PEAR HTML_QuickForm ResetDefaults

Quickform değerlerinin form iletildiğinde aynı sayfayı gösteriyorsanız, form elemanlarının dolu gelmesi gibi bir problemi var. Aynı sayfayı gösterme olayı da, devam eden veri girişleri için gerekli.

Quickform form değerlerini boşaltmak için bir metod sunmuyor. O kadar çok metod sunuyorki bunu yazmak çocuk oyuncağı zaten :), bu fonksiyonu extends ettiğiniz class’a eklersiniz, çağırdığınızda rahatça formun $default değerlerine geri dönebilirsiniz.


 function resetDefaults($defaults) {
  if (is_array($defaults)) {
   foreach($defaults as $name=>$value) {
    if ($this->elementExists($name)) {
      $element =& $this->getElement($name);
      if (!PEAR::isError($element)) {
       $element->setValue($value);
      }
    }
   }
  }
 }