13. Türkiye’de İnternet Konferansı

Türkiye’de Internet ile ilgili grupları biraraya getirerek İnternet’i tüm boyutlarıyla tanıtmak, geliştirmek, tartışmak, internet teknolojileri aracılığı ile toplumsal verimliliği artırmak ve toplumun dikkatini olabildiğince bu yöne çekmek amaçlarıyla, 1995’den beri her yıl yapılan, ulusal boyutta bir konferans düzenlenmiştir.

Konferansa bildiri sunma, eğitim semineri verme ve tartışma grubu/açık oturum düzenleme şeklinde aktif katılım davet edilmektedir.

Konferans kayıt olan dinleyecilere açıktır ve ücretsizdir: http://inet-tr.org.tr/inetconf13/kkayit.php

Bu yıl “İnternet ve Demokrasi” ile “İnternet yasakları” konuları öne çıkacaktır. İnternet teknolojileri yoluyla Demokrasimizi Nasıl geliştiririz, katılımı nasıl artırırız ve Yolsuzlukları Nasıl Önleriz konusunda Siyasal partilerin katılacağı paneller ile İnternet yasakları konusunda oturumlar yapılacaktır. Bilgi Toplumu, İnternet ve Güncel sorunların tartışılacağı oturumlar, Sivil Toplum Kuruluşlarınınn İnternet projelerinin tartışılacağı oturumlar, Bilgi Toplumu Eylem Planı, internet yayıncılığı ve geniş toplum kesimlerine hitab edecek seminerler öne çıkacaktır.

Son başvuru tarihi: 15 Kasım